Hotline : (08) 38296917 – (08) 39101299

Tin Tức

Thông báo Trung tâm tạm ngưng các hoạt động dịch vụ về bơi lội từ ngày : 11/8/222 đến 13/8/2022 (Từ ngày Thứ 5 đến hết ngày Thứ 7)

THÔNG BÁO

        Trung tâm TTDN Yết Kiêu kính thông báo đến quý khách:

         Trung tâm tạm ngưng các hoạt động dịch vụ về bơi lội từ ngày : 11/8/222 đến 13/8/2022 (Từ ngày Thứ 5 đến hết ngày Thứ 7).

         Ngày 14/8/2022 (Chủ nhật), Trung tâm tổ chức lại các hoạt động dịch vụ bình thường.

          Trân trọng phục vụ quý khách!

TRUNG TÂM TTDN YẾT KIÊU