Hotline : (08) 38296917 – (08) 39101299

Trang chủ

THÔNG BÁO KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ THẺ BƠI

 

Thời gian áp dụng từ ngày

18/10 – 30/11/2022

v  Các loại thẻ bơi:

Ø   Loại 26 buổi:        660.000 đ    à 600.000 đ

Ø   Loại 12 buổi:        320.000 đ    à 300.000 đ

 Ø   Loại   6 buổi:       160.000 đ    à 150.000 đ


Logo YETKIEU TTTTDN.jpg