Hotline : (08) 38296917 – (08) 39101299

Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm CLB Yết Kiêu qua các thời kỳ

Năm 1978, Sở Thể dục Thể thao Thành phố điều động ông Cổ Tấn Chương về làm Chủ nhiệm CLB Thể thao dưới nước Thanh Đa, kiêm Chủ nhiệm CLB Yết Kiêu và ông Bạch Khấu làm Phó Chủ nhiệm. CLB Yết Kiêu dành để tập luyện, huấn luyện VĐV các tuyến, tổ chức thi đấu các giải cấp Thành phố và Toàn quốc theo kế hoạch.

Tổ chức – Bộ máy CLB Yết Kiêu từ thời điểm năm 1976 đến tháng 11/2012 và sau khi chuyển đổi thành Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu từ tháng 11/2012 đến nay như sau:

Giai đoạn
Thành phần Ban Chủ nhiệm CLB Yết Kiêu
Chủ nhiệm
Phó Chủ nhiệm
1979 - 1989
Cổ Tấn Chương
Nguyễn Kim Thể
Bạch Khấu
1990
Nghiêm Xuân Cừ
Nguyễn Thị Hoàng Hoàng
Đỗ Trọng Thịnh
1990 - 2000
Đào Công Sanh
Đỗ Như Minh
2000 - 2005
Nghiêm Xuân Cừ
Nguyễn Thị Hoàng
(từ tháng 6/1999 đến tháng 5/2007)
Lê Công Hiền
(từ tháng 6/1999 – 12/2000)
Trần Mạnh Út
(từ tháng 4/2001 – 6/2002)
2005 - 2012
Chung Tấn Phong
Dương Thị Tuyết
(từ tháng 6/2004 – 12/2009)
Trần Thị Bích Hòa
(từ tháng 9/2010 đến tháng 11/2012)
Trần Duy Mỹ
(từ tháng 9/2010 đến tháng 2/2012)
Nguyễn Kiều Oanh
(từ tháng 7/2012 đến tháng 11/2012)

Thành phần Ban Giám đốc Trung tâm TTDN Yết Kiêu

Giám đốc
Phó Giám đốc
2013 đến nay
Chung Tấn Phong
Trần Thị Bích Hòa
Nguyễn Kiều Oanh