Hotline : (08) 38296917 – (08) 39101299

Chương trình thi đấu

2020 - Điều lệ và chương trình thi đấu giải Bơi-Lặn vô địch trẻ thành phố năm 2020.

Dieu le Boi.pdf
Dieu le Lan.pdf
Chuong trinh thi dau-2020.pdf