Hotline : (08) 38296917 – (08) 39101299

Thông tin nội bộ

Lịch hoạt động thể thao dưới nước trong tháng 4/2013

1. Từ ngày 2/4 – 12/4/2013: lớp “Đào tạo và tái đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trực hồ, cứu hộ” tổ chức tại Trung tâm TTDN Yết Kiêu.

2. Trước ngày 20/4/2013: Đăng ký chính thức Giải Bơi – Lặn Vô địch các nhóm tuổi toàn quốc – năm 2013.