Hotline : (08) 38296917 – (08) 39101299

Thông tin nội bộ

Lịch hoạt động thể thao duớc nuớc diễn ra trong tháng 5 năm 2013

9h00 ngày 10/5/2013: hạn chót nộp danh sách đăng ký thi đấu Giải Bóng nước vô địch các nhóm tuổi trẻ thành phố tại Văn phòng Liên đoàn TTDN/TP – số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM

9h00 ngày 10/5/2013:
họp Ban Thường vụ Liên đoàn TTDN/TP tại Trung tâm TTDN Yết Kiêu – số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM

9h00 ngày 12/5/2013: họp lãnh đội Giải Bóng nước vô địch các nhóm tuổi trẻ thành phố tại CLB bơi lặn Lam Sơn

Từ ngày 14 – 16/5/2013: Giải Lặn VĐ các nhóm tuổi toàn quốc tại CLB bơi lặn Phú Thọ - TP.HCM.

Từ ngày 15 – 20/5/2013: Giải Bóng nước vô địch các nhóm tuổi trẻ thành phố tại CLB bơi lặn Lam Sơn.

10h00 ngày 16/5/2013: hạn chót nộp danh sách đăng ký thi đấu Giải Bơi lội Nhi đồng TP.HCM năm 2013 (hồ 25m) tại Văn phòng Bộ môn TTDN/TP – Trung tâm TTDN Yết Kiêu.

Từ ngày 17 – 20/5/2013: Giải Bơi VĐ các nhóm tuổi toàn quốc tại CLB bơi lặn Phú Thọ - TP.HCM.

9h00 ngày 23/5/2013: họp lãnh đội Giải Bơi lội Nhi đồng TP.HCM năm 2013 (hồ 25m) tại Trung tâm TTDN Yết Kiêu.

18h30 các ngày từ 27/5 đến 31/5/2013: Giải Bơi lội Nhi đồng TP.HCM năm 2013 (hồ 25m) tại Trung tâm TTDN Yết Kiêu.