Hotline : (08) 38296917 – (08) 39101299

Thông tin nội bộ

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Viên chức Lê Thị Tuyết Ánh - Trưởng Phòng Hành chánh - Quản trị - Dịch vụ tại Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu, ngày 09 tháng 7 năm 2013