Hotline : (08) 38296917 – (08) 39101299

Chương trình thi đấu

2020-Chương trình thi đấu giải thể thao học sinh thành phố năm học 2020-2021 (môn bơi lội)

CTTD-TTHS.pdf

NGAY 1.pdf

NGAY 2.pdf

NGAY 3.pdf

NGAY 4.pdf

NGAY 5.pdf

NGAY 6.pdf