Hotline : (08) 38296917 – (08) 39101299

Chương trình thi đấu

2022-Chương trình thi đấu giải Đại hội TDTT Tp năm 2022 (môn Bơi-Lặn)

Ngay 1.pdf

Ngay 2.pdf

Ngay 3.pdf

Ngay 4.pdf

Ngay 5.pdf